Tác dụng chống viêm của 2 dẫn chất chất stilben-phenylpropanoid từ Muồng lùn (Chamaecrista pumila)

Muồng lùn có tên khoa học Chamaecrista pumila (Lam.) K. Larsen (syn. Cassia pumila). Loài này mọc hoang ở nhiều nơi như bãi cát ven biển, ven đường, bờ đê, bãi hoang, rừng ở Việt Nam. Trong khi C. pumila đã được sử dụng trong y học dân gian để điều trị các bệnh về gan, các nghiên cứu về thành phần hóa học và sinh học của loài này vẫn chưa được thực hiện.

Nhóm nghiên cứu của PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuyển (Khoa Dược liệu – Dược học cổ truyền) và cộng sự đã phân lập và làm rõ cấu trúc của hai hợp chất stilben-phenylpropanoid mới từ phần trên mặt đất của cây Muồng lùn đặt tên là Chamaecristanol A (1) và Chamaecristanol B (2). Tác dụng ức chế của chúng đối với quá trình sản xuất NO do LPS gây ra trong các tế bào RAW264.7 cũng đã được nghiên cứu.

Cấu trúc hóa học của hai hợp chất mới phân lập từ loài Bán chi liên

Trên mô hình ức chế sản sinh Nitric oxid (NO), hai hợp chất được đánh giá tác dụng ở hai nồng độ 100 µM và 30 µM. Hai hợp chất đều ức chế sự tạo thành NO trên dòng tế bào RAW264.7. Dựa trên những tính toán sâu hơn, giá trị IC50 của hai hợp chất 1 2 được xác định tương ứng là 41.69 ± 1.34 and 32.14 ± 0.15 µM.

Tác dụng ức chế sản sinh NO của hai hợp chất mới phân lập

Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Phytochemistry Letters (IF = 1.873); https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S187439002200129X

Người đưa tin: Nguyễn Thanh Tùng


23-02-2023

234 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL