Thông tin về nộp hồ sơ xin thị thực tại ĐSQ Bỉ tại Hà Nội

Phòng KHCN-HTPT cung cấp thông tin về quy định nhập cảnh Bỉ, cụ thể là thời gian xét cấp thị thực có giá trị cho toàn khối Schengen nộp tại ĐSQ Bỉ tại Hà Nội tối thiểu 10 ngày làm việc, áp dụng cả cho cán bộ cơ quan nhà nước xin thị thực đi công tác. Các cán bộ, đơn vị chủ động thu xếp thời gian nộp hồ sơ xin thị thực tại ĐSQ Bỉ tại Hà Nội trong trường hợp có đoàn đi công tác.1164(4553BYT-QT) Cung cấp thông tin thủ tục nộp hồ sơ xin thị thực tại Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội.pdf1164(4553BYT-QT) Cung cấp thông tin thủ tục nộp hồ sơ xin thị thực tại Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội.pdf


24-08-2022

44 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL