Thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2024

Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác với Đại sứ quán Hung-ga-ri và Cục Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Dược Hà Nội nhận được Thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

* Tên chương trình học bổng: Chương trình học bổng đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2024 “Stipendium Hungaricum Programme”

* Cơ quan phụ trách: Quỹ Tempus (Tempus Public Foundation, Hungary) phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

* Số lượng học bổng và trình độ đào tạo, ngành học: Chính phủ Hung-ga-ri cấp 200 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Hung-ga-ri theo các trình độ đại học (cử nhân), thạc sĩ và tiến sĩ.

* Ngôn ngữ: học bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hung (học 1 năm dự bị)

* Học bổng của Chính phú Hung-ga-ri bao gồm: miễn phí đào tạo, cấp bảo hiểm y tế và hỗ trợ chỗ ở, sinh hoạt phí, chi phí đi lại theo quy định

* Hồ sơ và thời hạn đăng ký:

- Thời hạn đăng ký: Hồ sơ giấy là 12/01/2024 và Hồ sơ trực tuyến là 15/01/2024

- Ứng viên nộp 01 bộ hồ sơ giấy bằng tiếng Việt đến Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời đăng ký hồ ớ trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Quỹ Tempus, Hung-ga-ri và của Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mọi thông tin chi tiết tại Thông báo số 1935/TB-BGDĐT ngày 21/11/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2024

Tài liệu đính kèm: (1) Thông báo số 1935/TB-BGDĐT ngày 21/11/2023, (2) Thông tin về Chương trình học bổng bậc đại học (cử nhân) và Thạc sĩ tại Hung-ga-ri, (3) Thông tin về Chương trình học bổng Tiến sĩ tại Hung-ga-ri,

Thông báo của Cục Hợp tác quốc tế:

https://icd.edu.vn/372/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-tai-hunggari-dien-hiep-dinh-nam-2024.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Thong-Tin-Tuyen-Sinh/CMS_Detail/2212

Thông tin về các trường và ngành đào tạo bậc đại học và sau đại học của Hung-ga-ri

https://apply.stipendiumhungaricum.hu/ 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ ThS Vũ Thuỳ Dương, Phòng KHCN-HTPT (ĐT: 0982131529, Email: duongvt@hup.edu.vn).

Tệp đính kèm:

2023_TBTS_Hungary_2024.pdf
Call for Applications_2024_2025_Bachelor and Master.pdf
Call for Applications_2024_2025_PhD.pdf


30-11-2023

264 7 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL