Thông báo tuyển chọn lưu học sinh được cấp học bổng MEXT năm 2022 (ngành tiếng Nhật – văn hóa Nhật Bản và ngành đào tạo giáo viên)

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông tin về việc tuyển chọn lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2022 do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử (ngành tiếng Nhật – văn hóa Nhật Bản và ngành đào tạo giáo viên) như sau:

Hồ sơ tuyển sinh:

Có thể download từ các đường link dưới đây.
Tham khảo thông tin về trường đại học tiếp nhận và nội dung khóa học cụ thể trong Hướng dẫn tuyển sinh (bản mới nhất) được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản như sau:

<Lưu học sinh ngành tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản>
【Trang đăng tuyển hồ sơ tuyển sinh Lưu học sinh ngành tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản】
【Hướng dẫn tuyển sinh lưu học sinh ngành tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản năm 2022】
Cần tham khảo đường link dưới đây thông tin về trường đại học tiếp nhận và nội dung khóa học cụ thể.

<Lưu học sinh ngành đào tạo giáo viên>
【Trang đăng tải hồ sơ tuyển sinh lưu học sinh ngành đào tạo giáo viên】
【Hướng dẫn tuyển sinh lưu học sinh ngành đào tạo giáo viên năm 2022】
Cần tham khảo đường link dưới đây thông tin về các trường đại học tiếp nhận và nội dung khóa học cụ thể.


24-01-2022

41 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL