Thông báo tiếp tục tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan xuất nhập cảnh

THÔNG BÁO TIẾP TỤC TẠM DỪNG TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN XUẤT NHẬP CẢNH

 Tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan xuất nhập cảnh của cơ quan, tổ chức, cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài từ ngày 15/04/2020 đến ngày 22/04/2020 (trừ các trường hợp thật sự cấp bách).

Xin trân trọng thông báo!

CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

NOTICE FOR SUSPENSION OF IMMIGRATION PROCEDURE

 Please be advised that Vietnam Immigration Department has been suspending immigration procedure for Vietnamese, foreign agencies, organizations and individuals from 15th to 22nd April, 2020 (except for the emergency cases).

Sincerely,

VIETNAM IMMIGRATION DEPARTMENT


28-05-2020

27 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL