Thông báo nộp hồ sơ xin Học bổng Chính phủ Australia

Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam

Chương trình hỗ trợ phát triển quốc tế của Chính phủ Australia tại Việt Nam giúp giảm nghèo, thúc đẩy thịnh vượng và ổn định chính trị.

Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai ở các nước đang phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển các kỹ năng và kiến thức để tạo nên thay đổi và góp phần xây dựng quan hệ bền vững giữa nhân dân hai nước.

Các ứng viên sẽ được xét duyệt dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực cá nhân, thành tích học tập, và quan trọng nhất là khả năng tạo ảnh hưởng trong những thách thức về phát triển của Việt Nam.

Các ứng viên là nữ, người khuyết tật, và người yếu thế được khuyến khích nộp hồ sơ xin học bổng. Học bổng chính phủ Australia có cơ chế hỗ trợ phù hợp để tạo điều kiện cho các nhóm ứng viên này có cơ hội tiếp cận với học bổng một cách bình đẳng.

Lĩnh vực học tập ưu tiên

Dưới đây là danh sách các lĩnh vực học tập ưu tiên1 đối với ứng viên Việt Nam cùng một số ví dụ:

• Nông-lâm-ngư nghiệp (ví dụ: kinh tế nông nghiệp, ngư nghiệp/ nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, phát triển nông thôn)

• Chuyển đổi số (ví dụ: an ninh mạng, kinh doanh và sáng tạo số, truyền thông số)

• Công nghệ thông tin (chỉ dành cho ứng viên là người khuyết tật)

• Giáo dục (ví dụ: nghiên cứu/quản lý giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đặc biệt)

• Môi trường, Biến đổi khí hậu, Năng lượng (ví dụ: nghiên cứu môi trường bao gồm nước, tài nguyên khoáng sản, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, hạ tầng và giao thông, giải pháp và sáng tạo năng lượng bền vững/tái tạo, du lịch bền vững)

• Quản trị và phát triển kinh tế (ví dụ: quản lý chính sách công, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kinh tế)

• Bình đẳng giới, Khuyết tật (ví dụ: nghiên cứu giới và phụ nữ, dịch vụ dành cho người khuyết tật, chính sách xã hội và bảo trợ xã hội)

• Y tế (ví dụ: chính sách và dịch vụ y tế, y tế công cộng, sức khỏe tâm thần)

• Ổn định khu vực và Nhân quyền (ví dụ: luật quốc tế, tội phạm học, an ninh/bền vững hàng hải, báo chí và truyền thông)

Các lĩnh vực khác (trừ Quản trị Kinh doanh, Y, Dược) được xem xét dựa trên chất lượng hồ sơ.

Chính phủ Australia và Việt Nam định kỳ xem xét và điều chỉnh các lĩnh vực ưu tiên của Học bổng. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem tại https://australiaawardsvietnam.org/

Ứng viên nên lựa chọn khóa học phù hợp với kinh nghiệm làm việc và bằng cấp. Ứng viên cần giải trình thấu đáo và hợp lý nếu muốn lựa chọn khóa học khác với trọng tâm và định hướng nghề nghiệp.

Ứng viên vui lòng xem thông tin về các khóa học dành cho sinh viên quốc tế tại https://cricos.education.gov.au/.

Thời hạn nộp hồ sơ

Ngày mở: 01/02/2024

Ngày đóng: 30/04/2024 (23:59 giờ Canberra)

Đơn xin học bổng và/hoặc tài liệu kèm theo nộp sau ngày hết hạn sẽ không được xem xét.

Quy trình nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://oasis.dfat.gov.au/

Tài liệu kèm theo

Ứng viên phải nộp tất cả các tài liệu được liệt kê trong cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng cùng hồ sơ xin học bổng.

Ứng viên cũng phải nộp thêm các tài liệu khác để đáp ứng yêu cầu cụ thể đối với ứng viên Việt Nam. Danh mục các tài liệu chi tiết có tại: https://australiaawardsvietnam.org/

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng tham khảo file đính kèm.

Tệp đính kèm:

Australia Awards Scholarship Intake 2025- Country Profile CLEARED VN.pdf


04-02-2024

204 3 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL