Thông báo chương trình tài trợ “Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu” thuộc Quỹ International Science Partnership Fund (ISPF)

Việt Nam là một trong những nước tham gia chương trình lần này. Chương trình sẽ cung cấp tài trợ mồi – tối đa 80.000 Bảng trong 24 tháng để thực hiện các dự án hợp tác Việt – Anh nhằm khởi động các mối quan hệ hợp tác nghiên cứu mới; tăng cường các mối quan hệ hợp tác trước đây; thúc đẩy việc hợp tác chuyển giao tri thức sang các tổ chức phi hàn lâm; hoặc thúc đẩy các local Hubs trong một số ngành cụ thể.

 Lĩnh vực ưu tiên tại Việt Nam: 

  • Resilient Planet: Clean Energy, Extreme weather and climate, Agri-tech, Environmental resilience
  • Transformative Technologies: Artificial Intelligence, Quantum, Engineering biology, Semi-conductors, Future telecommunications
  • Healthy People, Animals and Plants: Biosecurity and Pathogen detection, Global Health and Pandemics, Genomics and digital health, Antimicrobial Resistance (AMR), Social determinants of health
  • Tomorrows Talent: Research Capacity, Research Systems, Research Pipeline.

Hồ sơ đăng ký: một Viện/Trường UK kết hợp một Viện/Trường Việt Nam. Hồ sơ do Viện/Trường UK chủ trì và nộp.

Hạn đăng ký: 12/3/2024.

Mọi thông tin hướng dẫn, các anh/chị vui lòng xem tại website Grants for international research collaborations | British Council 

https://opportunities-insight.britishcouncil.org/news/opportunities/grants-international-research-collaborations

Hội đồng Anh sẽ tổ chức một buổi webinar vào lúc 19:30-20:30 giờ VN ngày 7/2 Information session for applicants – research collaborations”

Buổi webinar khoảng 60ph sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các nhà nghiên cứu quan tâm và mong muốn đăng ký tham gia Chương trình tài trợ của ISPF, với các chủ đề cụ thể như sau:

  • Introduction to the International Science Partnerships Fund.
  • Eligibility requirements and application process for research collaborations grants.
  • Official development assistance – ensuring your project is eligible.
  • Writing a gender statement – why and how.
  • Questions and answers.

Các cán quan tâm lưu ý đăng ký tham dự theo link bên dưới

https://events.teams.microsoft.com/event/1c1ca94e-7c83-4f3a-810c-1b4ac35ad5e0@ae6275c1-ccdd-4046-b2a1-6245a2cca3ec

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ ThS Vũ Thùy Dương, Phòng KHCN-HTPT (ĐT: 0982131529).


01-02-2024

63 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL