Tham dự hội thảo quốc tế "Vật liệu nano trong Y sinh", Đà Nẵng, 29-31/7/2019

Tiếp theo Công văn số 1807/BGDĐT ngày 26/4/2019 (kèm theo) của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo và khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học cử giảng viên, cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan tham dự Hội thảo quốc tế "Vật liệu nano trong Y sinh - Nanomaterials for Healthcare" (NHM) được tổ chức cùng với sự kiện Gặp gỡ các trí thức trẻ toàn cầu (Worldwide Meeting of Young Academies – WWMYA) tại Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng từ ngày 29/7 - 2/8/2019,

Cục Hợp tác quốc tế xin chia sẻ trong tài liệu đính kèm bản tin tháng của Vietnam Young Academy (VYA), đơn vị đồng tổ chức các sự kiện trên, được sáng lập bới GS. Nguyễn Thị Kim Thanh - giáo sư chuyên ngành về vật liệu nano của Trường Đại học London’s Global University (UCL) - trường đại học thuộc nhóm hàng đầu của Anh và thế giới. Trong bản tin tháng này của VYA có thông tin về các sự kiện nêu trên, cũng như cách thức để có thể được hỗ trợ kinh phí khi tham dự sự kiện.  

Các cơ sở giáo dục có cử giảng viên, cán bộ nghiên cứu tham dự hội thảo vui lòng thông báo với Cục Hợp tác quốc tế về thành phần tham dự (đầu mối liên hệ: đ/c Phùng Thị Hồng Vân, Phó Trưởng phòng Giáo dục quốc tế, ĐT: 0904328991, Email:pthvan@moet.gov.vn).

 VYA_Bullettin_10 June 2019_Final.pdfVYA_Bullettin_10 June 2019_Final.pdf

CV gui cac co so GDDH.PDFCV gui cac co so GDDH.PDF

Program-NHM 2019.docxProgram-NHM 2019.docx

 


12-06-2019

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL