Quỹ Newton Việt Nam thông báo mời nộp đề xuất nghiên cứu chung giữa các nhà khoa học Việt Nam và Vương quốc Anh trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm, lần thứ hai.

Chương trình dự kiến tài trợ khoảng 5 dự án trong thời gian 3 năm (2019-2021), theo cơ chế Nghị định thư của Bộ Khoa học và Công nghệ.

​Kính mời Thầy/Cô quan tâm xem thông tin chi tiết về chương trình được đăng tải trên trang web của Bộ Khoa học và Công nghệ và Hội đồng Nghiên cứu Y học Vương quốc Anh:
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2017.


22-09-2017

23 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL