Mời nộp hồ sơ học bổng ASEM-DUO năm 2021

Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam gửi toàn văn thông báo cũng như mẫu đơn về việc mời nộp Học bổng ASEM-DUO, do Cơ quan Nghiên cứu và Đào tạo đại học và sau đại học (ARES) tổ chức, với các thông tin chính như sau:

Tên chương trình 

ASEM – DUO FELLOWSHIP PROGRAMME « DUO WALLONIA-BRUSSELS » (BELGIUM)

Thời hạn nộp hồ sơ: muộn nhất ngày  15/04/2021

Thời hạn thực hiện chương trình: từ 3 tuần đến tối đa là 2 tháng (sớm nhất là từ 01 tháng 08 năm 2021 đến muốn nhất là 31 tháng 08 năm 2022). Tổng số tiền học bổng dành cho dự án « di chuyển theo cặp đôi » lên tới 5.000 euros cho hai giáo viên của hai trường, bao gồm chi phí đi lại và công tác phí.

Ứng viên: khuyến khích các ứng viên « cặp đôi » thuộc đội ngũ giảng viên/ nghiên cứu viên của một cơ sở đào tạo đại học của Wallonie-Bruxelles và của một cơ sở đào tạo đại học của Việt Nam.

ASEM-DUO Wallonia Brussels Application form 2021.docxASEM-DUO Wallonia Brussels Application form 2021.docx

ASEM DUO Call for applications_2021_EN.pdfASEM DUO Call for applications_2021_EN.pdf

Mời xem Thông tin chi tiết tại:

https://www.ares-ac.be/en/relations-internationales/asem-duo-grant (tiếng Anh - en anglais – in English)

Liên hệ: 

ACADEMIE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – ARES

Direction des Relations internationales

Elodie DECOSTRE

Rue Royale 180 – 1000 Bruxelles – Belgique

T : 00.32 2 225 45 96

E : elodie.decostre@ares-ac.be


18-03-2021

33 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL