HỘI THẢO TRỰC TUYẾN THÔNG TIN HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ AUSTRALIA 2021

Chương trinh học bổng Chính phủ Australia trân trọng kính mời các ứng viên tiềm năng tham dự Hội thảo Giới thiệu Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn 2021/niên khóa 2022. Buổi Hội thảo là cơ hội cho các ứng viên  tìm hiểu thêm thông tin về học bổng và tiêu chí tuyển chọn năm 2021. Buổi hội thảo sẽ diễn ra với nội dung như sau:

Link hội thảo: sẽ được gửi tới người đăng ký tham gia vào ngày 5/3/2021.


04-03-2021

18 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL