Hồ sơ xin cấp thị thực Schengen cho người mang hộ chiếu công vụ

Thông tin chi tiết về Hồ sơ xin cấp thị thực Schengen cho người mang hộ chiếu công vụ

do Đại sứ quán CH Liên Bang Đức cung cấp trong file đính kèm dưới.

Ho so xin Visa Schengen Ho chieu Cong vu.pdfHo so xin Visa Schengen Ho chieu Cong vu.pdf


03-04-2017

23 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL