Đăng ký tham dự "EduData Summit 2017"

"EduData Summit 2017"- hội nghị về Giáo dục đại học sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6 năm 2017 tại Trung tâm Hội nghị London, Vương quốc Anh.

Diễn đàn nhằm nâng cao vị thế của các trường đại học thông qua việc chia sẻ thực tiễn và quản lý, sử dụng dữ liệu hiệu quả, sáng tạo và mang tính cạnh tranh về xếp hạng và đảm bảo chất lượng cho các chỉ số, tiêu chí của trường.
Thông tin chi tiết xin tham khảo trang web tại đường link: http://www.edudatasummit.com/


27-03-2017

25 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL