Cơ hội trải nghiệm tại trường Đại học Gachon, Hàn quốc

Đại học Gachon, Hàn Quốc khai giảng chương trình ngắn hạn mang tên G-STEP tạo cơ hội để trải nghiệm Hàn Quốc dành cho sinh viên nước ngoài. .

Thời gian: Từ 21 tháng 1 đến 1 tháng 2 năm 2019 (12 ngày).

Chương trình: Lớp tiếng Hàn và lớp Điều dưỡng.

Thời hạn nộp đơn là ngày 7 tháng 12 năm 2018.

Học phí: 900.000KRW (khoảng 800USD) cho lớp tiếng Hàn và 450,000KRW (khoảng 400USD) cho lớp điều dưỡng.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang web tại: http://oia.gachon.ac.kr​​

​​


08-11-2018

31 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL