Chương trình nghiên cứu y tế toàn cầu của Bộ Y tế Anh dành cho các nước đang phát triển, thực hiện thông qua Viện Nghiên cứu Sức khỏe Anh (NIHR).

Chương trình nghiên cứu y tế toàn cầu của Bộ Y tế Anh dành cho các nước đang phát triển, thực hiện thông qua Viện Nghiên cứu Sức khỏe Anh (NIHR) hiện đang nhận hồ sơ cho 02 chương trình nghiên cứu ứng dụng. Chủ trì đề tài có thể là nhà khoa học Anh hoặc nhà khoa học ở các nước đang phát triển. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại địa chỉ website dưới đây.
  1. Research and Innovation for Global Health Transformation - Call 6 (nihr.ac.uk). Deadline: 14/12/2022. Introductory webinars: 11/10/2022.
  2. NIHR Global Health Research Groups - Call 4. Deadline: 23/11/2022.


30-09-2022

75 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL