Thông báo về việc kết nạp Đảng cho các quần chúng Đặng Thị Ngọc Lan và Nguyễn Nhật Tân

36TB-ĐU thông báo kết nạp Đảng.pdf36TB-ĐU thông báo kết nạp Đảng.pdf


28-01-2016

60 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL