Hội nghị học tập, bồi dưỡng chính trị năm 2020

HUP - Thực hiện Hướng dẫn số 73 - HD/ĐUK ngày 13/7/2020 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức học tập, bồi dưỡng chính trị năm 2020 cho đội ngũ đảng viên và giảng viên của Nhà trường. Chiều ngày 22 tháng 9 năm 2020, tại giảng đường 12, Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai tổ chức học tập một số nội dung cơ bản Những vấn đề cốt lõi trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVII Đảng Bộ Thành phố Hà Nội, Thời sự trong nước và quốc tế thời gian gần đây ….. chotoàn thể đảng viên, và giảng viên của Nhà trường. ​

Đến dự Hội nghị có GS. TS Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường – Hiệu trưởng trực tiếp theo dõi và chỉ đạo Hội nghị; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu: và hơn 200 đảng viên và giảng viên Nhà trường.

Tại Hội nghị, TS. Bùi Xuân Việt - GVCC Học viện Chính trị Quốc gia HCM trực tiếp giới thiệu nội dung cơ bản Những vấn đề cốt lõi trong dự thảo văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVII Đảng Bộ Thành phố. Tình hình thời sự trong nước, thế giới và Thủ đô nổi bật trong sáu tháng đầu năm 2020…

Sau khi được học tập, quán triệt các nội dung trên, Đảng ủy Nhà trường đề nghị các đồng chí đảng viên tiếp tục nghiên cứu và viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội XIII; Những đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ đại hội XIII nêu trong dự thảo báo cáo chính trị.

Nhìn chung buổi học tập sinh hoạt chính trị năm 2020 đã  góp phần định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức của mỗi đảng viên, giảng viên của Nhà trường.

GS. TS Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường – Hiệu trưởng trực tiếp theo dõi và chỉ đạo Hội nghị​TS. Bùi Xuân Việt - GVCC Học viện Chín​h trị Quốc gia HCM trực tiếp giới thiệu nội dung​ Hội nghị.Toàn cảnh Hội nghị.


23-09-2020

40 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL