Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, chiều ngày 22/6 và ngày 23/6/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra tại GĐ12. Đây là kỳ Đại hội có ý nghĩa quan trọng, định hướng cho đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động của Nhà trường; quyết định chặng đường phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới với phương châm hành động: “Đoàn kết - Đổi mới - Tự chủ - Chất lượng”.​​​​​

Đến dự Đại hội về phía Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội có đồng chí Nguyễn Tố Quyên - Phó Bí thư ĐUK cùng lãnh đạo VP, các Ban Đảng và các thành viên Tổ công tác số 2 thuộc Đảng bộ Khối; Đại hội vinh dự được đón tiếp sự có mặt của các đồng chí nguyên là Bí thư Đảng ủy Trường qua các thời kỳ, các đồng chí là thành viên Hội đồng Trường; Về phía Trường ĐH Dược HN, có Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, đ/c Đinh Thị Thanh Hải - Phó Bí thư ĐU cùng các đồng chí đảng ủy viên NK 2015-2020; đồng chí Nguyễn Hải Nam - Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội đồng trường; đại diện BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cùng sự có mặt của 158 đại biểu chính thức của Đại hội;
Mục tiêu tổng quát của Đại hội nhiệm kì 2020-2025 đã nêu rõ “Phát huy ​truyền thống Đơn vị Anh hùng, xây dựng Đảng bộ luôn trong sạch vững mạnh, thực hiện dân chủ sâu rộng trong mọi hoạt động của đảng, chính quyền và các đoàn thể, lãnh đạo Nhà trường luôn đoàn kết, không ngừng phát triển trên tất cả các mặt: tổ chức, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức và người học, phấn đấu xây dựng Trường thành một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, theo định hướng đại học nghiên cứu, kết hợp thực hành nghề nghiệp ngang tầm khu vực”. 
Nhiệm kỳ XXI của Đảng bộ Trường (2020-2025) là nhiệm kỳ có tính chất bản lề, then chốt trong việc trong việc xây dựng, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong bối cảnh có nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện kế hoạch hành động về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đây cũng là giai đoạn cốt lõi triển khai Dự án xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội ngang tầm khu vực; trong xu hướng đẩy mạnh tự chủ giáo dục đại học. Cơ hội nhiều nhưng thách thức cũng không ít, với sự quan tâm chỉ đạo của Thành uỷ Hà Nội mà trực tiếp là Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng; sự lãnh đạo sát sao của Bộ Y tế, với quyết tâm và tinh thần đoàn kết nhất trí trong đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học viên- sinh viên, chúng ta tin tưởng rằng Đảng bộ Trường sẽ luôn giữ vững được danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để lãnh đạo Nhà trường ngày càng đoàn kết, ổn định, không ngừng phát triển, hoàn thành tốt sứ mạng, mục tiêu phát triển của Trường. Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu cấp ủy khóa XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III; Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội; Thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Trường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tố Quyên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, những kết quả nổi bật trong chặng đường xây dựng và phát triển của Đảng bộ Trường trong nhiệm kỳ qua đã đánh dấu và khẳng định bước phát triển mới của Trường, tạo tiền đề quan trọng để phát triển trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Phó Bí thư ĐUK nhấn mạnh Trường Đại học Dược Hà Nội cần thực hiện các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới: Tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng, trước hết là trên mặt trận tư tưởng, mỗi cán bộ đảng viên phải nắm vững đường lối quan điểm của đảng, xây dựng lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; triển khai thực hiện tốt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Nhà trường; tăng cường lãnh đạo các đoàn thể chính trị trong Nhà trường, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng vào việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi của cán bộ, đảng viên;
Đại hội đã bầu cấp ủy khóa XXI nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 11 đồng chí. Hội nghị Lần thứ Nhất Ban Chấp hành lần Đảng bộ khóa XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí với các chức danh: 
Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Nguyễn Thanh Bình
Phó Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Đinh Thị Thanh Hải
Thường vụ Đảng ủy: Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuyển
Uỷ ban kiểm tra Đảng gồm 05 đồng chí; đồng chí Nguyễn Mạnh Tuyển được bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban KT Đảng ủy.
Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III gồm 03 đồng chí và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại đại hội

IMG_0897-2.jpg
Lễ c​hào cờ
IMG_0945-4.jpg
Đồng chí Định Thị Thanh Hải - Phó bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo Chính trị tại Đại hội.
IMG_0916-3.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp Hành Đảng Bộ tại Đại hội. 

IMG_0954-5.jpg
Đ/c Nguyễn Tố Quyên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

IMG_0970-7.jpg
Đ/c Nguyễn Tố Quyên - PBT Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường
IMG_1033-8.jpg
Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Dược HN lần thứ XXI, nhiệm kì 2020- 2025 
IMG_1034-9.jpg
Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Dược HN lần thứ XXI, nhiệm kì 2020- 2025 


01-07-2020

106 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL