Hội nghị học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khoá XIII và Nghị quyết 15- NQTW của Bộ chính trị

Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/ĐU ngày 13/7/2022 và Kế hoạch số 68-KH/ĐUK ngày 8/8/2022 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khoá XIII và Nghị quyết 15- NQTW của Bộ chính trị. Sáng ngày 19/10/2022, tại giảng đường 12, Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết cho toàn thể đảng viên, viên chức quản lý trong toàn Đảng bộ Trường. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội – Báo cáo viên Hội nghị; GS.TS. Nguyễn Hải Nam – Hiệu trưởng; Th.S. Phạm Văn Quyến – Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ; Bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. PGS.TS Đinh Thị Thanh Hải - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã đến dự, trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội – Đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khoá XIII và Nghị quyết 15- NQTW của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tới Đảng bộ, cán bộ, đảng viên của Nhà trường; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS Đinh Thị Thanh Hải – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Trường đề nghị các chi bộ, cán bộ, đảng viên tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc hơn nữa Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương là góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn đảng bộ Trường.

Đảng ủy yêu cầu các viên chức quản lý, đảng viên sau khi được học tập, quán triệt nghị quyết trên cương vị công tác của mình, hãy phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với tập thể chi bộ, bộ môn, đơn vị vận dụng linh hoạt, cụ thể hóa các nội dung nghị quyết cho phù hợp với thực tế của đơn vị mình để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ

IMG_4635.JPG
, PGS.TS Đinh Thị Thanh Hải – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy phát biểu Khai mạc Hội nghị 

IMG_4639.JPG
Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội - Báo cáo viên Hội nghị

IMG_4644.JPG
Toàn cảnh Hội nghị


 ​


19-10-2022

58 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL