Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/ĐUK ngày 20/4/2021 của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo thực hiện tốt 5K của Bộ Y tế Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội đã quyết định tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến. Chiều ngày 29 tháng 6 năm 2021, tại phòng Hội thảo 1, Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII cho toàn thể đảng viên, viên chức quản lý không phải là đảng viên trong toàn Đảng bộ. ​​​​​​​​​

Tại Hội nghị, TS. Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương đã giới thiệu những nội dung cơ bảnNghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia... Đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên Nhà trường nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng bộ, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Phát biếu kết luận hội nghị, GS.TS Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Đảng ủy nhà trường chân thành cảm ơn TS. Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng thời đề nghị các đảng viên trong toàn đảng bộ trên cương vị công tác của mình, hãy phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với tập thể chi bộ, bộ môn, đơn vị vận dụng linh hoạt, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết cho phù hợp với thực tế của đơn vị mình để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.


B 1.jpg
GS.TS Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Đảng ủy nhà trường ​phát biểu khai mạc Hội nghị


B2.jpg
TS. Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương
giới thiệu nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII ​  
 ​05-08-2021

29 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL