Thông báo số: 57-TB/ĐU, ngày 18/11/2013

​Thông báo về việc mở lớp đối tượng kết nạp đảng năm 2013

Thông tin chi tiết xem file đính kèm​


22-11-2013

32 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL