Quyết định số: 2245 - QĐ/TU, ngày 18 tháng 8 năm 2010

Về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội khóa I, nhiệm kỳ ( 2010 - 2015 ).

​​ CV 2245.pdfCV 2245.pdf


07-08-2012

27 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL