Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thực hiện Kế hoạch số 90-KH/ĐUK ngày 05/6/2015 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Sáng ngày 14 tháng 8 năm 2015, tại giảng đường 12, Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho toàn thể đảng viên và viên chức quản lý của Đảng bộ. Về dự Hội nghị có PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Đảng ủy cùng các viên chức quản lý và toàn thể đảng viên của đảng bộ.

Tại Hội nghị, TS Đỗ Đình Hoằng, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã giới thiệu, phân tích làm rõ những vấn đề cơ bản và mới trong 4 nội dung quan trọng mà Hội nghị Trung ương lần thứ 11 đã thông qua đó là: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng; mô hình tổ chức chính quyền địa phương và  chủ trương đầu tư thực hiện Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây là những nội dung quan trọng, vừa bảo đảm đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa có ý nghĩa lâu dài cần được nghiên cứu quán triệt để tạo sự tin tưởng, nhất trí trong cán bộ, đảng viên của đảng bộ nói riêng và trong toàn xã hội nói chung. Về công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội XII, báo cáo viên đã đi sâu phân tích làm rõ tiêu chuẩn Ủy viên Trung ương Đảng; tiêu chuẩn Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trong đó nhấn mạnh các đồng chí được lựa chọn tham gia Ban Chấp hành phải có tinh thần trách nhiệm rất cao, thật sự công tâm, khách quan, trong sáng, gương mẫu chấp hành các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Đảng, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc lên trên hết. Kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, tham vọng quyền lực, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm… Đồng thời, trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, xác định số lượng và cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa và đổi mới; thống nhất về phương pháp và quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự mà Hội nghị Trung ương 11 đã xác định, qua đó giúp cho đảng viên trong đảng bộ thêm vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khắc phục được sự hoài nghi của dư luận trước mỗi kỳ Đại hội.

Cũng trong hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 11 khóa XI, báo cáo viên đã dành thời gian thông tin cho đảng viên trong đảng bộ nắm được chuyến đi thăm Hợp chủng quốc Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thông tin về tình hình Biển đông, tình hình biên giới Việt Nam - Campuchia thời gian gần đây.

Học tập, quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương lần thứ 11 Khóa XI  là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ Nhà trường. Đảng ủy đề nghị các cấp ủy chi bộ tổ chức sinh hoạt phổ biến các nội dung hội nghị Trung ương 11 khóa XI đến các đảng viên không có điều kiện tham gia học tập để tất cả đảng viên  của đảng bộ nắm vững được nội dung của Nghị quyết, tạo sự thống nhất tư tưởng, ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ. Trên cơ sở đó vận dụng vào triển khai thực hiện chương trình hành động của các chi bộ một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

IMG_4782.JPG
 TS Đỗ Đình Hoằng, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, 

Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu nội dung NQTW 11 (khóa XI)

IMG_4786.JPG

 Quang cảnh Hội nghị Học tập, quán triệt NQTW 11 (khóa XI)


18-01-2016

27 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL