Quyết định số: 76/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 14 tháng 12 năm 2007

Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

QD76-2007-BGD(14-12-2007).docQD76-2007-BGD(14-12-2007).doc


05-09-2012

38 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL