Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học, ngày 05 tháng 9 năm 2008

(Theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học ban hành kèm theo Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT).

huongdansudungTC-QD65(5-9-2008).dochuongdansudungTC-QD65(5-9-2008).doc


05-09-2012

63 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL