Tổng kết công tác công đoàn 2015 và phát động phong trào thi đua 2016

Năm 2015 dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn đã phát động phong trào thi đua với chủ đề " phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, Thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt và quản lý tốt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015".

Phong trào thi đua đã động viên được đông đảo đoàn viên Công đoàn tích cực tham gia, Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Chính quyền, các tổ chức chính trị trong Nhà trường, xây dựng được mối đoàn kết nhất trí, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015, bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp của CCVC và người lao động.

Tổng kết công tác năm 2015, có 24 tổ công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc tỷ lệ 61,5%; 15 tổ đạt tiêu chuẩn vững mạnh tỷ lệ 38,5%; 77 đoàn viên được công nhận đoàn viên xuất sắc; 8 đoàn viên được Công đoàn Y tế tặng Bằng khen; 1 đoàn viên được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen. Năm 2015 Công đoàn Trường đại học Dược Hà Nội được công nhận tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc và vinh dự được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen. Phát huy thành tích năm 2015 đã đạt được Ban chấp hành Công đoàn tiếp tục phát động phong trào thi đua năm 2016 tập trung vào“ dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt và quản lý tốt lập thành tích cao nhất chào mừng 55 năm ngày tách Trường 1961 - 2016",Ban chấp hành Công đoàn kêu gọi đoàn viên công đoàn và người lao động đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua đề ra.

IMG_0231-2.jpg
PGS.TS Đinh Thị Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn Trường

báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2015​
IMG_0257 -1.jpg

PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuyển - Phó chủ tịch Công đoàn Trường

thừa ủy quyền của Công đoàn Y tế VNtrao 

Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2015

 ​


17-03-2016

30 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL