Đề cương tóm tắt học phần, chương trình đào tạo đại học - Bệnh học cơ sở (2022-2023)

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

Trình độ Đại học

 

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                                    Bệnh học

                                                            (Pathology)

Tên học phần:                                   Bệnh học

                                                            (Pathology)

Mã học phần:                                    31

Bộ môn giảng dạy chính:                Y học cơ sở

Bộ môn phối hợp:                             Không

Đào tạo trình độ:                              Đại học

Ngành học:                                        Dược học

Định hướng:                                      Không

Loại học phần (bắt buộc/ tự chọn): Bắt buộc

Số tín chỉ:                                          03

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

45

31

0

6

8

Các học phần tiên quyết: Giải phẫu-Sinh lý, Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Vi sinh - Ký sinh trùng

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Môn bệnh học cung cấp cho người học những kiến thức về: định nghĩa, nguyên nhân, điều kiện thuận lợi, đường lây truyền, yếu tố nguy cơ, triệu chứng, biện pháp điều trị và dự phòng một số bệnh thường gặp của các hệ cơ quan: tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, nội tiết, tiết niệu, thần kinh; bệnh về máu và cơ quan tạo máu, bệnh truyền nhiễm, bệnh cơ xương khớp.

  1. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

- Trình bày được nguyên nhân, điều kiện thuận lợi, đường lây truyền, yếu tố nguy cơ của một số bệnh thường gặp.

- Phân tích được triệu chứng và biến chứng của một số bệnh thường gặp.

- Trình bày được các biện pháp điều trị và dự phòng một số bệnh thường gặp.

  • Vận dụng những kiến thức đã học để phân tích được một số ca lâm sàng.

4. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

           

Hình thức

[1]

Nội dung

[2]

Tỷ lệ (%)

[3]

CĐRHP

[4]

Chuyên cần

- Điểm danh tất cả các buổi lý thuyết.

 + Vắng ≤ 5 tiết: 10 điểm

 + Vắng từ 6 đến 9 tiết: 5 điểm

 + Vắng trên 9 tiết: 0 điểm và không được thi lần 1

10%

CLO3.1

Kiểm tra thường xuyên

3 bài trắc nghiệm/tự luận tính điểm, có báo trước

- Nội dung kiểm tra: trong 2-3 chương lý thuyết

- Lượng giá bằng hình thức: tự luận/trắc nghiệm

10%

CLO1.1;

CLO1.2;

CLO1.3; CLO1.4; CLO3.1

Thực hành/ Seminar

- 3 buổi đi thực tập tại Bệnh viện và 4 buổi seminar tại trường. Vắng 01 buổi thực tập hoặc seminar sẽ không được thi lý thuyết. Nội dung báo cáo thực tập được sử dụng để tiến hành seminar.

- Lấy điểm thực tập của học phần vào bài seminar số 2, 3, 4; những bài còn lại đánh giá đạt/ không đạt. Bài seminar 2 chiếm 5% điểm học phần; bài seminar 3, 4 chiếm 15% điểm học phần.

- Các thức lượng giá seminar: chấm điểm theo bảng kiểm của từng nội dung seminar, < 5,5 điểm là không đạt bài seminar.

- Nội dung đánh giá:

o   Kiến thức                         : 30%

o   Tác phong, thái độ         : 20%

o   Kỹ năng                         : 50%

- Đánh giá theo thang điểm 10.

20%

CLO1.1; CLO1.2; CLO1.3; CLO1.4

CLO2.1; CLO2.2; CLO3.1;

CLO3.2

Thi hết học phần

- Hình thức: tự luận/ trắc nghiệm

- Thời gian: 90 phút đối với tự luận/ 45 phút đối với trắc. nghiệm

- Sử dụng/ không sử dụng tài liệu: không sử dụng tài liệu

- Đánh giá theo thang điểm 10

60%

CLO1.1;

CLO1.2;

CLO1.3; CLO1.4; CLO3.1

           

 5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

- Bộ Y tế (2010) tái bản năm 2021. Bệnh học. NXB Y học.

- Bộ môn Y học cơ sở (2022). Tài liệu học tập môn Bệnh học (tài liệu phát tay).

 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

- Trường Đại học Y Hà Nội (2020). Bệnh học nội khoa tập 1. NXB Y học.

- Trường Đại học Y Hà Nội (2020). Bệnh học nội khoa tập 2. NXB Y học.

- Lê Đăng Hà (2016). Bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới, tập 1, 2. NXB Y học.

- Hemant Godara, GS Ngô Quí Châu chủ biên ấn bản Tiếng Việt (2018). Cẩm nang điều trị nội khoa - The washington Manual of Medical therapeutics. 34th. Wolters Kluwer Lippincott. NXB ĐH Huế.

- Greene, Russell J; Harris et al (2008). Pathology and therapeutics for pharmacists - A basic for clinical pharmacy practice. 3rd edition. Published by the pharmaceutical press.


06-12-2022

414 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL