Môn Bệnh học K76 năm học 2023-2024

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN 

Tên môn học:                              Bệnh học

(Pathology)

Tên học phần:                              Bệnh học

                   (Pathology)

Mã học phần:                    DHA0521013

Khoa phụ trách:                           Dược lý – Dược lâm sàng

Bộ môn giảng dạy chính:    Y học cơ sở    

Bộ môn phối hợp:              Không

Đào tạo trình độ:                Đại học 

Ngành học:                        Dược học

Khóa học:                          2023-2024

Định hướng:                      Không

Ngôn ngữ giảng dạy:                    Tiếng Việt

Số tín chỉ:                                    03  

Kiến thức đại cương

Kiến thức cơ sở ngành

x

Kiến thức ngành và chuyên ngành

Bắt buộc □

Tự chọn □

Bắt buộc x

Tự chọn □

Bắt buộc □

Tự chọn □

           

Tổng số giờ học trên lớp (tính theo giờ chuẩn):  

Tổng số 

Lý thuyết 

Bài tập 

Thực hành 

Seminar 

45

31

0

14

0

Học phần tiên quyết:          Không

Học phần học trước: Giải phẫu-Sinh lý, Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Vi sinh - Ký sinh trùng

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Môn học Bệnh học cung cấp kiến thức cơ sở ngành làm nền tảng giúp cho sinh viên học tập các môn thuộc khối kiến thức ngành và chuyên ngành: Dược lý, Dược lâm sàng.

Học phần Bệnh học là học phần bắt buộc giảng dạy cho sinh viên ngành dược học gồm 2 phần lý thuyết và thực hành. Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về: định nghĩa, nguyên nhân, điều kiện thuận lợi, đường lây truyền, yếu tố nguy cơ, triệu chứng, biện pháp điều trị và dự phòng một số bệnh thường gặp của các hệ cơ quan: tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, nội tiết, tiết niệu, thần kinh; bệnh về máu và cơ quan tạo máu, bệnh truyền nhiễm, bệnh cơ xương khớp. Đồng thời rèn luyện cho người học một số kỹ năng về tổ chức, tiến hành và viết báo cáo từ đó vận dụng lý thuyết đã được cung cấp ứng dụng vào việc giải thích một số triệu chứng bệnh lý trong một số tình huống lâm sàng và sử dụng thuốc.

3. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN 

3.1. Chuẩn đầu ra học phần

CLO1 : Phân tích được nguyên nhân, điều kiện thuận lợi, đường lây truyền, yếu tố nguy cơ, triệu chứng, biến chứng, hướng điều trị và dự phòng của một số bệnh thường gặp.

CLO2 : Vận dụng được kiến thức về Bệnh học để giải quyết một số tình huống lâm sàng.

CLO2 : Khai thác được thông tin liên quan đến bệnh và thuốc điều trị trong bệnh án của bệnh nhân tại bệnh viện.

CLO4 : Tuân thủ nội qui bệnh viện. Có kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và thảo luận hiệu quả.


04-09-2023

40 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL