Môn Bệnh học-Bệnh gây ra do thuốc K75 năm học 2023-2024

  1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

Tên môn học:                               Bệnh học – Bệnh gây ra do thuốc

                                                   (Drug-induced diseases)

Tên học phần:                                Bệnh học – Bệnh gây ra do thuốc

                                                   (Drug-induced diseases)

Mã học phần:

Khoa phụ trách:                           Dược lý – Dược lâm sàng                       

Bộ môn giảng dạy chính:              Y học cơ sở            

Bộ môn phối hợp:                        Dược lý

Đào tạo trình độ:                          Đại học

Ngành học:                                  Dược học

Khóa học:                                    2023-2024

Định hướng:                                 Dược lâm sàng

Loại học phần (bắt buộc/ tự chọn): Bắt buộc

Ngôn ngữ giảng dạy:                    Tiếng Việt

Số tín chỉ:                                    02 

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn): 30

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

30

28

0

0

2

Các học phần tiên quyết: Giải phẫu-Sinh lý, Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Bệnh học

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Môn học Bệnh gây ra do thuốc dành cho đối tượng sinh viên định hướng Dược lâm sàng. Môn học này gồm 2 nội dung

- Bệnh học một số bệnh chuyên khoa: cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: định nghĩa, nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng - cận lâm sàng, biện pháp điều trị và dự phòng một số bệnh: bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, viêm gan virus, viêm tụy cấp, đột quỵ não, hội chứng thận hư, viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ hệ thống, bệnh basedow, hội chứng cushing và suy vỏ thượng thận cấp.

- Bệnh gây ra do thuốc cung cấp cho người học các kiến thức liên quan đến các bệnh lý do thuốc (nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, yếu tố nguy cơ, xử trí, dự phòng bệnh do thuốc), đồng thời trang bị các kỹ năng nhằm phát hiện, đánh giá, xử trí, dự phòng bệnh do thuốc, đánh giá cân bằng lợi ích/nguy cơ trong sử dụng thuốc. Từ đó, sinh viên có thể vận dụng các kiến thức đã được cung cấp để giải quyết tình huống lâm sàng trong giám sát bệnh do thuốc hoặc phân tích bệnh do 1 nhóm dược lý cụ thể gây ra trên 1 cơ quan của cơ thể.

  1. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN

3.1. Chuẩn đầu ra học phần

CLO1 : Trình bày được kiến thức cơ bản về nguyên nhân, yếu tố nguy cơ, đường lây truyền, cơ chế bệnh sinh, đặc điểm lâm sàng, biến chứng, biện pháp điều trị và dự phòng-giám sát của một số bệnh trong khoa phòng bệnh viện và các bệnh do thuốc gây ra.

CLO2: Vận dụng được kiến thức cơ bản về bệnh học-bệnh gây ra do thuốc để giải thích được triệu chứng và biến chứng của một số bệnh thường gặp, áp dụng vào điều trị và dự phòng-giám sát một số bệnh thường gặp và các bệnh do thuốc gây ra.

CLO3 : Vận dụng những kiến thức đã học để phân tích được một số ca lâm sàng.

          CLO4 : Tuân thủ nội qui, có kỹ năng làm việc nhóm.


04-09-2023

9 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL