BỆNH HỌC CƠ SỞ (Trình độ ĐH liên thông từ Cao đẳng)

 ​

​​

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO DƯỢC SỸ
Trình độ Đại học
Tên môn học: Bệnh học (Pathology)
Tên học phần: Bệnh học cơ sở (Pathology)
Bộ môn giảng dạy chính: Y học cơ sở
Bộ môn phối hợp: Không
Đối tượng giảng dạy: SV hệ ĐH liên thông từ Cao đẳng
Số tín chỉ: 02 (tương đương 3 ĐVHT)
Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):
​Tổng sốLý thuyết​Thực hành​Bài tập​Semina​
332360​46
1. Mục tiêu môn học/ học phần:
Sau khi học xong môn học này, sinh viên có khả năng trình bày được những nội dung sau:
- Nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng cơ bản, biến chứng và phương pháp điều trị của một số bệnh thường gặp.
- Vận dụng các kiến thức đã học để phân tích một số ca lâm sàng.
2. Học phần tiên quyết
Giải phẫu - Sinh lý, Sinh lý bệnh - Miễn dịch.
3. Mô tả môn học/ học phần
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản: định nghĩa, nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng - cận lâm sàng và hướng xử trí của một số bệnh thường gặp.
4. Cách lượng giá học phần:
- Phần lý thuyết:
+ Kiểm tra thường xuyên: 2 bài
+ Thi hết học phần: Thi viết tự luận không sử dụng tài liệu
- Phần thực tập:
+ 3 buổi thực tập tại bệnh viện và 2 buổi semina tại trường. Vắng 01 buổi thực tập hoặc Seminar sẽ không được thi lý thuyết. Nội dung báo cáo thực tập được sử dụng để tiến hành Seminar.
+ Điểm thực tập của học phần được tính là điểm của 2 buổi seminar.
+ Cuối đợt thực tập sinh viên nộp 1 báo cáo ca lâm sàng và lấy 2 điểm ngẫu nhiên trong 2 buổi Seminar. Điểm thực tập dưới 4 sẽ phải thực tập lại.
5. Cách tính điểm
- Điểm kiểm tra thường xuyên: 10%
- Điểm thực tập: 20%
- Điểm thi hết học phần: 70%
6. Tài liệu học tập
- Bộ Y tế (2010), Bệnh học, NXB Y học.
7. Tài liệu tham khảo chính
- Trường ĐH Y Hà Nội (2016), Bệnh học nội khoa tập 1, NXB Y học.
- Trường ĐH Y Hà Nội (2016), Bệnh học nội khoa tập 2, NXB Y học.
- Lê Đăng Hà (2016), Bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới, tập 1,2; NXB Y học.
- Hemant Godara, GS Ngô Quí Châu chủ biên ấn bản Tiếng việt, Cẩm nang điều trị nội khoa - The washington Manual of Medical therapeutics, 34th, Wolters Kluwer Lippincott, NXB ĐH Huế.
- Pathology and therapeutics for pharmacists - A basic for clinical pharmacy practice, (2000), 2nd edition, Publishes by the pharmaceutical press.


29-11-2017

120 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL