BỆNH HỌC 2 (Hệ đại học chính qui định hướng dược lâm sàng)

​​CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO DƯỢC SỸ

Trình độ Đại học

Tên môn học: Bệnh học (Pathology)

Tên học phần: Bệnh học 2 (Pathology 2)

Bộ môn giảng dạy chính: Y học cơ sở

Bộ môn phối hợp: Không

Đối tượng giảng dạy: SV ĐH hệ chính qui, định hướng DLS

Số tín chỉ: 01 (tương đương 02 ĐVHT)

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

​Tổng sốLý thuyết​Thực hành​Bài tập​Semina​
​2222​0​​0​0
 1. Mục tiêu học tập của môn học

 Sau khi học xong môn học này, sinh viên có khả năng trình bày được những nội dung sau:

- Nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh của một số bệnh thường gặp.

- Triệu chứng cơ bản của một số bệnh thường gặp.

- Biến chứng và phương pháp điều trị một số bệnh thường gặp.

2. Học phần tiên quyết:

Giải phẫu - Sinh lý, Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Vi sinh - Ký sinh trùng.

3. Mô tả môn học/ học phần

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản: định nghĩa, nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng - cận lâm sàng và hướng xử trí của một số bệnh thường gặp.

4. Phương thức đánh giá học phần:

- Kiểm tra thường xuyên: 1 bài

- Thi hết học phần: Thi viết tự luận, không sử dụng tài liệu.

5. Cách tính điểm:

- Điểm kiểm tra thường xuyên: 20%

- Điểm thi hết học phần: 80%

6. Tài liệu học tập

- Bộ Y tế (2010), Bệnh học, Nhà xuất bản Y học.

- Bộ môn Y học cơ sở (2017), Tài liệu học tập môn Bệnh học 2 (tài liệu phát tay)

7. Tài liệu tham khảo chính

- Pathology and therapeutics for pharmacists - A basic for Clinical Pharmacy Practice, (2000), 2nd edition, published by the Pharmaceutical Press.

- Harrison's Principles of Internal Medicine, 2015, 19th edition, McGraw-Hill Medical Publishing Division.

- Current Medical Diagnosis and treatment, 2013, 52th edition, Lange Medical Books, McGraw-Hill.


29-11-2017

83 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL