MỘT SỐ MÁY MÓC, THIẾT BỊ GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU BM VẬT LÝ- HÓA LÝ

Hệ thống HPLC
Agilent 1200 - Auto sampler​
images.jpg
Máy chuẩn độ điện thế tự động
Metler Toledo T50​
T50_front_l_jpg.jpeg
​Kính hiển vi kết nối máy tính
Nikon Eclipse CiL
pic_08.jpg
Máy đo sức căng bề mặt
Kruss Force Tensiometer K20
csm_kruss_k20_frontal_628x412_0994e5ff0d.jpg

​Máy quang phổ HIat UV - Vis U1900
upi1325645943.jpg

Phân cực kế Kruss P1000

manual-polarimeter-p1000-led.png

Khúc xạ kế Kruss DR6000​
digital-refractometer-dr-6000.png

Nhớt kế quay Brookerfield
9894500.jpg
Máy đo áp suất thẩm thấu
Osmomat 3000 Basic​
Osmomat3000-basic.png
Máy đo hằng số điện môi
Nihon Rufuto
s-item1_002.gif
​Máy đồng nhất hóa áp suất cao
Emulsiflex C5 - Avestin
c5water2.jpg
Máy xay keo Shakipharmatech
Scol-Lab-Colloid-Mill.jpg

 


09-07-2021

91 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL