DS GV, KTV BM Vật lý- Hóa lý 2020

     
     Giảng viên
ThS. Nguyễn Anh Vũ
 
     
     Giảng viên
ThS. Trần Thị Huyền
     
        Giảng viên
  TS. Nguyễn Đức Thiện
 
 
 
     
   Giảng viên
TS. Võ Quốc Ánh
         
           Giảng viên
ThS., GVC. Lê Thị Thu Trang
        
        Giảng viên
    ThS. Lý Công Thành​
      
       Giảng viên
TS. Vũ Thị Hồng Hạnh
    
    Giảng viên
TS. Đào Văn Nam
      anh the duc.jpg
        Giảng Viên
ThS. Nguyễn Thị Hồng Đức
     portray.jpg
     Giảng viên
TS. Lương Thanh Huyền
    
     Kỹ thuật viên
DS. Vũ Thị Châm
    
     Kỹ thuật viên
DS. Đặng Thúy Hồng
      
     Kỹ thuật viên
DS. Vương Đức Tâm
      
      Kỹ thuật viên
DS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
 


31-05-2022

185 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL