Thông tin BM Hóa sinh

​1.Thông tin giao dịch của đơn vị

Tên tiếng Việt: Bộ môn Hóa Sinh

Tên tiếng Anh: Department of Biochemistry

Điện thoại: 024.39330532

Email: bm.hoasinh@hup.edu.vn

Phụ trách Bộ môn: PGS. TS. Phùng Thanh Hương - Email: huongpt@hup.edu.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển 

Bộ môn Hóa Sinh thuộc Trường Đại học Dược Hà Nội, được thành lập năm 1966 với tiền thân là bộ môn Sinh Hóa Trường Đại học Y Dược khoa. Cơ sở vật chất với 5 gian phòng tầng 1 dãy nhà các phòng thí nghiệm khoa học của bộ môn trước đây ở 13-15 phố Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chủ nhiệm bộ môn đầu tiên là Dược sĩ Đặng Hanh Phức. Trong những năm đầu Bộ môn giảng dạy đào tạo môn Sinh hóa y học và một số lớp dược sĩ xét nghiệm sinh hóa. Sau những năm 1970 bộ môn chỉ còn giảng dạy môn sinh hóa cho các lớp Dược sĩ đại học. Những năm 1980 ngoài môn Sinh hóa bộ môn giảng thêm môn Y sinh học phân tử cho các lớp dược sau đại học. Tiếp tục như vậy đến năm 2007, Bộ môn đã xây dựng lại môn Hóa sinh và môn Hóa sinh lâm sàng để giảng dạy cho sinh viên đại học và cao đẳng dược theo hệ thống tín chỉ. Ngày 19 tháng 5 năm 2009 Nhà trường đã có quyết định đổi tên thành bộ môn Hóa sinh với nhiệm vụ giảng dạy các môn học về Hóa sinh và Sinh học phân tử ở bậc đại học và sau đại học với 6 chuyên ngành trong đó có chuyên ngành Hóa sinh dược. Ngay sau đó, hàng năm, bộ môn đã tổ chức giảng dạy các môn học trong chương trình đào tạo chính thức và còn giảng dạy nhiều chuyên đề tự chon cho sinh viên năm thứ 3 Cao đẳng và năm thứ 5 đại học chính quy (Hóa sinh thực vật đại cương, Công nghệ sinh học dược đại cương, Tương tác gen thực phẩm thuốc, Biện luận hóa sinh lâm sàng…) xây dựng được 2 môn học cho đào tạo cao học và chuyên khoa cấp 1, cấp 2 dược học (Sinh học phân tử và Gen dược học) và hơn 20 môn học cho lớp cao học và chuyên khoa chuyên ngành Hóa sinh dược (Hóa sinh nâng cao, Kỹ thuật sinh học phân tử, Hóa sinh thực vật, Kỹ thuật xét nghiệm hóa sinh lâm sàng, Công nghệ sinh học dược chất, Công nghệ enzyme, Hóa sinh dinh dưỡng và thực phẩm chức năng..). Đặc biệt năm 2009, Bộ môn cũng đã xây dựng mới 6 môn học mới (như là Hóa sinh phân tử dược, Công nghệ sinh học phát triển..) có tính chuyên sâu tương ứng với 12 tín chỉ, để đào tạo Nghiên cứu sinh chuyên ngành Hóa sinh dược. Hầu hết các môn học được bộ môn thiết kế và tổ chức giảng dạy là dựa trên nhu cầu đào tạo của người học vì vậy ngay sau khi xây dựng xong là đã tiến hành tổ chức giảng dạy ngay và thực tế đã có những thành công bước đầu.
 
Hiện nay, Bộ môn Hóa sinh đã có những trang thiết bị máy móc dùng cho đào tạo và nghiên cứu khoa học khá hiện đại và vẫn không ngừng được đổi mới và hoàn thiện. Hiện tại, đội ngũ nhân lực với 5 giảng viên chính thức (trong đó có 2 giảng viên cao cấp (PGS.TS.), 1 giảng viên chính (TS.), 2 tiến sĩ, 1 thạc sĩ, 1 giảng viên kiêm nhiệm (PGS.TS.)) và 1 giảng viên hợp đồng (TS.), 2 kỹ thuật viên, cùng nhiều giảng viên thỉnh giảng ở các trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện, công ty dược tham gia cùng Bộ môn Hóa sinh giảng dạy đào tạo và nghiên cứu khoa học về Hóa sinh và Sinh học phân tử cho các cấp học khác nhau.

3. Các hình thức thi đua khen thưởng đã đạt được    

  • Cờ thi đua đạt danh hiệu Tổ lao động Xã hội chủ nghĩa 12 năm liền từ 1972-1984.
  • Bộ môn Hóa sinh luôn đạt danh hiêu tập thể lao động tiên tiến
  • Đạt danh hiệu TTLĐXS các năm 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
  • Được nhận bằng khen của BYT năm 2016, 2018, 2020
4. Trưởng/phụ trách và phó trưởng Bộ môn qua các thời kỳ
4.1. Trưởng/phụ trách bộ môn qua các thời kỳ
 

GS. NGƯT. Đặng Hanh Phức

Trưởng/PT bộ môn giai đoạn 1963 - 1992

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng

Trưởng/PT bộ môn giai đoạn 1992 - 2007

PGS. TS. Nguyễn Văn Rư

Trưởng/PT bộ môn giai đoạn 2007 - 2019

PGS. TS. Phùng Thanh Hương

Trưởng/PT bộ môn giai đoạn 2020 - nay

 

4.2. Phó trưởng Bộ môn qua các thời kỳ 
  • GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng (1988 - 1992)​
  • PGS. TS. Đào Kim Chi (1996 - 2007)
  • PGS.TS. Phùng Thanh Hương (2010 - 2019)
5. Cán bộ viên chức hiện nay
huong.png

PGS. TS. Phùng Thanh Hương

Giảng viên cao cấp

Phụ trách bộ môn

Email: huongpt@hup.edu.vn

PGS. TS. Nguyễn Thị Lập

Giảng viên cao cấp

Email: lapnt@hup.edu.vn

TS. Đào Thị Mai Anh

Giảng viên chính

Giáo vụ sau đại học Khoa CNSH

Email: anhdtm@hup.edu.vn

 

TS. Nguyễn Xuân Bắc

Giảng viên chính

Giáo vụ đại học Khoa CNSH

Email: bacnx@hup.edu.vn

 

ThS. Mai Văn Hiên

Giảng viên

Giáo vụ Bộ môn Hóa sinh

Email: hienmv@hup.edu.vn

 

TS. Phạm Trần Thu Hà

Giảng viên

Email: phamtranthuha@hup.edu.vn

 

DS. Phạm Thị Bích Du

KTV chính Y

Email: duptb@hup.edu.vn

 

DS. Phạm Thị Kim Thoa

KTV chính Dược

Email: thoaptk@hup.edu.vn

 

6. Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn
6.1 Chức năng:
Bộ môn Hoá sinh có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các môn học về Hóa sinh và Sinh học phân tử, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn về Hóa sinh và Sinh học phân tử. Tham gia các hoạt động tư vấn trong ngành về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bộ môn. Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên. 
6.2 Nhiệm vụ:
6.2.1. Hoạt động đào tạo:
Bộ môn được phân công giảng dạy các môn học: Hóa sinh và Sinh học phân tử cho hệ đào tạo:  Đại học, Chuyên khoa, Cao học và Tiến sĩ. Nhiệm vụ cụ thể:
- Đề xuất và xây dựng chương trình chi tiết các môn học, học phần được phân công phù hợp với các hệ đào tạo.
- Đề xuất, biên soạn, biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng liên quan đến các môn học của bộ môn.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do nhà trường giao cho: Phân công giảng dạy phù hợp, đảm bảo chất lượng đào tạo, đúng tiến độ trong chương trình, kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt.
- Hướng dẫn chuyên đề, khoá luận, luận văn, luận án.
- Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Tổ chức dự giờ giảng của giảng viên, lấy ý kiến đánh giá của người học đối với giảng viên.
- Đánh giá kết quả học tập của người học theo đúng quy chế hiện hành: Xây dựng và cập nhật ngân hàng đề thi, xác định phương pháp đánh giá, tổ chức đánh giá, quản lý lưu trữ tốt kết quả học tập.
- Tham gia cùng nhà trường thực hiện công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh, đào tạo sinh viên quốc tế theo yêu cầu của nhà trường.
6.2.2. Hoạt động khoa học công nghệ:
- Đề xuất, đăng ký, đấu thầu chủ trì đề tài khoa học phù hợp với phương hướng học thuật của bộ môn. Khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ viên chức của bộ môn tham gia thực hiện các đề tài khoa học đã được phê duyệt.
- Tổ chức hội nghị khoa học của bộ môn, tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học của trường, trong nước và nước ngoài.
- Chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội theo kế hoạch của nhà trường.
6.2.3. Nhiệm vụ khác:
- Tham gia xây dựng mục tiêu đào tạo, phương hướng phát triển của nhà trường, của ngành
- Tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng
- Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.


06-12-2022

597 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL