Mô tả tóm tắt học phần Hóa Hữu Cơ 2-Hệ cử nhân Hóa Học

Năm học 2021-2022 Năm học 2022-2023 Năm học 2023-2024
Hóa hữu cơ gồm 2 phần lý thuyết và thực hành. Lý thuyết Hóa hữu cơ giúp người học có kiến thức cơ bản về cấu trúc, danh pháp, phương pháp điều chế, tính chất, ứng dụng...của các nhóm hợp chất hữu cơ quan trọng như hydroxy-acid, phenolacid, aldehyd acid, cetoacid, dẫn chất của acid carbonic, hợp chất amin, hợp chất diazoic và azoic, hợp chất màu, lipid, carbohydrat, aminoacid, peptid, hợp chất dị vòng. Phần thực hành Hóa hữu cơ cung cấp cho người học một số kỹ thuật cơ bản trong thực hành tổng hợp hữu cơ, bao gồm: kỹ năng tổng hợp hữu cơ và tổng hợp một số chất thuốc điển hình. Hóa hữu cơ gồm 2 phần lý thuyết và thực hành. Lý thuyết Hóa hữu cơ giúp người học có kiến thức cơ bản về cấu trúc, danh pháp, phương pháp điều chế, tính chất, ứng dụng...của các nhóm hợp chất hữu cơ quan trọng như hydroxy-acid, phenolacid, aldehyd acid, cetoacid, dẫn chất của acid carbonic, hợp chất amin, hợp chất diazoic và azoic, hợp chất màu, lipid, carbohydrat, aminoacid, peptid, hợp chất dị vòng. Phần thực hành Hóa hữu cơ cung cấp cho người học một số kỹ thuật cơ bản trong thực hành tổng hợp hữu cơ, bao gồm: kỹ năng tổng hợp hữu cơ và tổng hợp một số chất thuốc điển hình. Môn học Hóa hữu cơ cung cấp kiến thức cơ sở ngành làm nền tảng giúp cho sinh viên học tập tốt các môn học thuộc khối kiến thức ngành và chuyên ngành như Hóa dược, Hóa sinh, Dược lý, Bào chế, Kĩ thuật Hoá dược và chiết xuất, Dược liệu,….
- Học phần Hóa hữu cơ 2 là học phần bắt buộc giảng dạy cho sinh viên ngành dược học, gồm 2 phần lý thuyết và thực hành. Học phần trang bị cho người học về cấu trúc, danh pháp, phương pháp điều chế, tính chất, ứng dụng...của các nhóm hợp chất hữu cơ quan trọng (hợp chất amin, azoic, diazoic, hợp chất màu, hợp chất dị vòng, các đại phân tử hữu cơ trong tự nhiên như lipid, carbohydrat, peptid-protein, polymer); kiến thức cơ bản về tổng hợp hữu cơ ứng dụng trong một số lĩnh vực của ngành Dược, đồng thời rèn luyện một số kỹ năng về thiết kế, tổ chức, tiến hành và viết báo cáo thực nghiệm khoa học cơ bản từ đó đề xuất được một số giải pháp cho những vấn đề liên quan tới hoá hữu cơ trong ngành Dược. 


29-05-2024

9 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL