Lý lịch khoa học GV Bộ môn Công nghệ sinh học Dược

Lý lịch khoa học GV Bộ môn Công nghệ sinh học Dược xem tại file đính kèm:

Tệp đính kèm:

LLKH-Nguyễn Khắc Tiệp.docx
LLKH-Lê Ngọc Khánh.docx
LLKH-Đàm Thanh Xuân.pdf
LLKH-Phùng Thanh Hương-2023.pdf


06-12-2022

178 2 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL