Tin vắn - Hoạt động của Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc Gia năm học 2021 - 2022

Trong năm học 2021 - 2022, Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc Gia hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch công tác:

1) Công tác nghiên cứu giải quyết các nhu cầu cải tiến công nghệ dược phẩm với các đơn vị trong và ngoài trường

- Đã hoàn thiện được 04 hợp đồng. Bao gồm: 01 hợp đồng cung ứng với Bệnh viện Nội tiết Trung ương; 01 hợp đồng cung ứng với Viện Dinh dưỡng; 01 hợp đồng thảo thuận tài trợ Thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc với Tập đoàn AstraZenca; 01 hợp đồng trách nhiệm với Cục Quản lý Dược.

- Chấm dứt và thanh lý 03 hợp đồng. Bao gồm: 01 hợp đồng nghiên cứu với Công ty CP Dược phẩm Y tế Hải Dương, 01 hợp đồng nghiên cứu với Công ty CP Dược phẩm Hà Tây, 01 hợp đồng nghiên cứu với Công ty TNHH Dược phẩm Meza;

- Đang thực hiện 08 hợp đồng. Bao gồm: 02 hợp đồng nghiên cứu với Công ty CPDP Trung ương I – Pharbaco; 01 hợp đồng nghiên cứu với Công ty Đức Tâm; 02 hợp đồng nghiên cứu với Công ty CP GonSa; 01 hợp đồng nghiên cứu với Công ty TNHH Dược phẩm HQ; 01 hợp đồng cung ứng với Công ty CP Tập đoàn Merap; 01 Hợp đồng trách nhiệm với Cục Quản lý Dược.

2) Nghiên cứu khoa học:

a,  Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp

- Chủ trì:   01 đề tài tiềm năng Nafosted - đang thực hiện,

                 02 đề tài cấp Trường - đang thực hiện.

- Tham gia thực hiện: 01 đề tài cấp Bộ Y tế - đang thực hiện,

                                       01 đề tài tiềm năng Nafosted - đang thực hiện,

                                       01 đề tài cấp Trường - đang thực hiện

b, Hoàn thiện các điều kiện để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học

Thực hiện đánh giá lại và duy trì phòng thí nghiệm vận hành theo chuẩn GLP.

c, Các bài báo khoa học đã công bố trong năm học 2020-2021: 23 bài

- Tạp chí nước ngoài: 04 bài. Cụ thể như sau:

STT Tên tạp chí IF Tác giả
1.     International Journal of Biological Macromolecules 6.95 Nguyễn Ngọc Chiến
2.     The Journal of Supercritical Fluids 4,58 Nguyễn Ngọc Chiến
3.     Current Drug Delivery 2,57 Nguyễn Ngọc Chiến
4.     Science of The Total Environment 10.15 Ngô Quang Trung

- Tạp chí trong nước: 19 bài đăng trên các Tạp chí: Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc, Y Dược học Quân sự, Y Dược học, Hóa học và ứng dụng, Kiểm nghiệm thuốc, Dược học, Dược liệu, …

d, Hội thảo, hội nghị: Tham gia hội thảo Hóa học trong xu thế hội nhập và phát triển bền vững tại Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng, 01 bài báo cáo, ngôn ngữ tiếng Việt

e, Xuất bản: 01 giáo trình Tiêu chuẩn hóa chất lượng thuốc – Chủ biên và tham gia

3) Tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc

Tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc: Tính từ tháng 8/2021 đến hết tháng 6/2022, Viện đã tổ chức thẩm định được 484 hồ sơ thuốc đăng ký lần đầu thuốc trong nước và nước ngoài; 494 hồ sơ bổ sung thuốc trong nước và nước ngoài .

4) Đào tạo và phục vụ đào tạo

- Hướng dẫn tốt nghiệp: 01 học viên cao học.

- Hiện đang hướng dẫn: 03 nghiên cứu sinh, 10 khóa luận tốt nghiệp

- 02 giảng viên trong Viện đều hoàn thành vượt giờ giảng tiêu chuẩn và nhiệm vụ khoa học công nghệ ở Bộ môn Công nghiệp Dược, Hóa phân tích - Độc chất.

- Đã tham gia hỗ trợ đo đạc trên các máy móc của Viện phục vụ cho các đề tài nghiên cứu khoa học, khóa luận, luận văn, luận án của học viên ở các Bộ môn khác trong Trường.

5) Đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển đơn vị

- Các cán bộ viên chức trong Viện luôn nỗ lực học hỏi, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn. Lãnh đạo Viện luôn tạo điều kiện và khuyến khích viên chức trong Viện tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ. Có 01 viên chức bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ Dược học, 03 viên chức tốt nghiệp Đại học văn bằng hai cử nhân ngôn ngữ Anh.

- 100% viên chức Viện tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động” do Công đoàn Bộ Y tế phát động theo hình thức online và Viện đạt giải Khuyến khích của Cuộc thi.

- Tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị, nghe nói chuyện thời sự. Đặc biệt là tuân thủ đầy đủ về phòng và chống dịch COVID-19 do Nhà trường, Thành phố Hà Nội tổ chức hướng dẫn. Tham gia đầy đủ các lớp học về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ do Nhà Trường tổ chức.

- Hoàn thiện việc sửa chữa, nâng cấp Phòng Công nghệ Bào chế và Sản xuất nguyên liệu làm thuốc, kinh phí thực hiện do Công ty CP Công nghệ sinh học Eifel tài trợ.

- Tất cả các cán bộ Viện đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến trong nhiều năm. Đơn vị được đề nghị là tập thể lao động xuất sắc trong năm học 2021-2022.

6) Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, viên chức; tham gia phong trào thi đua và các hoạt động chung của Nhà trường – xã hội.

- Chi bộ Đảng Y tế - Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia (chi bộ ghép) kể từ năm 2012 liên tục là chi bộ trong sạch vững mạnh, đồng chí Viện trưởng nhiều năm liền là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Tổ công đoàn của Viện đã phát huy vai trò nòng cốt xây dựng, theo dõi và tổng kết các phong trào thi đua trong Nhà Trường, như “Phục vụ tốt, dạy - học tốt”, phong trào “Thi đua hai giỏi” với nữ cán bộ viên chức, “Không vi phạm Pháp lệnh Dân số & kế hoạch hoá gia đình”, “Cán bộ ngành Y không sinh con thứ ba”. Công đoàn Viện đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở tiên tiến, các thành viên Công đoàn (7 thành viên cơ hữu) đều đạt danh hiệu Đoàn viên Công Đoàn giỏi trở lên.

- Các cán bộ viên chức trong Viện tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện và phong trào thi đua do ngành Y tế, ngành Giáo dục đào tạo và Thành phố Hà Nội phát động. Đặc biệt trong phong trào hiến máu nhân đạo viên chức Ngô Quang Trung tham gia đầy đủ; tham gia phong trào thể dục thể thao do Công đoàn trường tổ chức đạt giải đồng đội Nam môn bóng bàn.

- Tham gia các hoạt động xã hội như quyên góp ủng hộ dịch Covid – 19 do Nhà trường tổ chức. Tích cực hỗ trợ các hoạt động của Đội TNTN và phong trào TNTN của Trường và thành phố.

- Thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử có văn hóa trong giao tiếp và sinh hoạt; Xây dựng môi trường làm việc và cảnh quan Nhà Trường xanh, sạch, đẹp, xứng đáng với truyền thống và lịch sử Nhà Trường.

7) Hoạt động cộng đồng: Viên chức Viện tham gia giảng dạy lớp “Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đăng ký thuốc” cho gần 500 lượt học viên, lớp “Thẩm định quy trình sản xuất thuốc thành phẩm, ứng dụng vào đăng ký và sản xuất” cho trên 200 lượt học viên và lớp “Thẩm định phương pháp phân tích phục vụ đăng ký thuốc” cho trên 100 lượt học viên; hướng dẫn K72 đi thực tế tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Ký duyệt biên bản hồ sơ đăng ký thuốc phần Bào chế - Độ ổn định; Tham gia góp ý thông tư về đăng ký thuốc; Tham gia góp ý kiến cho Hội đồng cấp số đăng ký thuốc Molnupiravir.


06-12-2022

77 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL