Tin vắn - Hoạt động của Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia năm học 2015-2016

HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM QUỐC GIA NĂM HỌC 2015 - 2016

1. Kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp

- Đã hoàn thành và nghiệm thu 2 đề tài nhánh cấp Nhà nước, 1 đề tài cấp Bộ, 3 đề tài thuộc dự án ADB và 1 đề tài cấp cơ sở

- Đang triển khai: 1 đề tài Nafosed, 2 đề tài cấp cơ sở.

- Các bài báo khoa học đã công bố trong năm học 2015 - 2016: 17 bài

+ Tạp chí nước ngoài: 7 bài

+ Tạp chí trong nước: 10 bài

- Tham gia các hội nghị, hội thảo nghiên cứu khoa học: Có 1 báo cáo được mời tại Hội nghị “The Asean PharNet 1” ở Thái Lan tháng 12-2015; Đã hướng dẫn khoa học 1 báo cáo viên báo cáo tại Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ toàn Quốc lần thứ 18 và đạt giải nhì.

2. Kết quả thực hiện công tác chuyển giao công nghệ

- Đã thực hiện xong 01 hợp đồng hợp tác nghiên cứu; đang thực hiện 3 hợp đồng hợp tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ và một số thỏa thuận hợp tác nghiên cứu tính khả thi của sản phẩm với các cơ sở như Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim, Công ty cổ phần Pharbaco, Công ty cổ phẩm Dược Hậu Giang ...

3. Kết quả thực hiện công tác hỗ trợ đào tạo

- Hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh, 6 học viên cao học, 10 khóa luận tốt nghiệp.

- Các giảng viên trong Viện đều hoàn thành vượt giờ giảng tiêu chuẩn và nhiệm vụ khoa học công nghệ ở Bộ môn Hóa phân tích - Độc chất, Công nghiệp Dược.

- Các nghiên cứu viên của Viện tham gia giảng thực tập và hướng dẫn sinh viên làm khoa luận tốt nghiệp tại Bộ môn Công nghiệp Dược.

- Đã tiến hành nhiều đo đạc trên các máy móc của Viện phục vụ cho các đề tài nghiên cứu khoa học, khóa luận, luận văn, luận án của học viên ở các Bộ môn khác trong Trường.

4. Các công tác khác có liên quan

- Đã hoàn thiện việc xây dựng Phòng Phân tích, Kiểm nghiệm của Viện đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt phòng Kiểm nghiệm thuốc – GLP và đã được Bộ Y tế cấp chứng nhận vào tháng 8-2016.

- Tham gia tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc phần bào chế và độ ổn định: Tính từ 12/2015 đến hết tháng 11/2016, Viện đã tổ chức thẩm định được hơn 4700 hồ sơ đăng ký lần đầu và đăng ký lại. Viện đã đóng góp 156 triệu tiền điện từ nguồn hồ sơ đăng ký thuốc từ tháng 12/2015-11/2016.


05-12-2022

31 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL