Tin vắn - Hoạt động của Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc Gia năm học 2020 - 2021

Trong năm học 2020 - 2021, Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch công tác

1. Công tác nghiên cứu giải quyết các nhu cầu cải tiến công nghệ dược phẩm với các đơn vị trong và ngoài trường

- Đã hoàn thiện được 08 hợp đồng. Bao gồm:

 + 05 hợp đồng chuyển giao công nghệ với các Công ty và Viện: 03 hợp đồng với Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 1- Pharbaco, 01 hợp đồng với Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, 01 hợp đồng với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Phương. Tổng kinh phí của 05 hợp đồng thu được từ tháng 7/2020 đến tháng 7/2021 là 460 triệu đồng,

+ 01 hợp đồng với Công ty Cổ phần Traphaco,

+ 01 hợp đồng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Merap,

+ 01 hợp đồng trách nhiệm với Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc.

​- Đang thực hiện 11 hợp đồng. Bao gồm:

 02 hợp đồng với Công ty CPDP Trung ương 1 -Pharbaco, 01 hợp đồng với Công ty Cổ phần Y tế Dược Hải Dương, 01 hợp đồng với Công ty Meza, 01 hợp đồng với Công ty Đức Tâm, 01 hợp đồng với Công ty GONSA, 01 hợp đồng với Công ty TNHH Dược phẩm HQ, 03 hợp đồng với Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học EIFEL và 01 hợp đồng trách nhiệm với Cục Quản lý Dược.

2. Công tác nghiên cứu khoa học

2.1. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp

Chủ trì: 

01 đề tài tiềm năng Nafosted - đang thực hiện

01 đề tài quỹ Nafosed - nghiệm thu tháng 05/2021

01 đề tài cấp cơ sở đang thực hiện

Tham gia thực hiện: 

01 dự án sản xuất cấp Nhà nước - đã nghiệm thu tháng 12/2020

01 đề tài Nafosted - đang thực hiện,

01 đề tài cấp Bộ Y tế - đang thực hiện

2.2. Hoàn thiện các điều kiện để nâng cáo năng lực nghiên cứu khoa học

Duy trì phòng thí nghiệm vận hành theo chuẩn GLP.

2.3. Các bài báo khoa học đã công bố trong năm học 2020 - 2021: 13 bài

Tạp chí nước ngoài: 06 bài

 

​Tên tạp chí

​IF

​Tác giả

Vị trí​

​Cellulose

​5.0

​Nguyễn Ngọc Chiến

Ngô Quang Trung

​Cores. author/11

​Journal of Nanomaterials

​2.7

​Nguyễn NgọcChiến

​Co. author/11

​Journal of Analytical Methods in Chemistry

2.193

​Lê Đình Chi

​Cores. author/8

​​Journal of Analytical Methods in Chemistry

​2.193

​Lê Đình Chi

​Cores. author/5

​Electrophoresis

​2.754

​Lê Đình Chi

​Cores. author/8

​Pharmaceutics

​4.854

​Lê Đình Chi

​Cores. author/12

 Tạp chí trong nước: 07 bài (tạp chí: Dược học, Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc, Y Dược học, Dược liệu).

2.4. Tham gia các hội nghị, hội thảo nghiên cứ khoa học 

3. Tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc

Tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc phần bào chế và độ ổn định: Tính từ tháng 08/2020đến hết tháng 7/2021, Viện đã tổ chức thẩm định được 1.195 hồ sơ thuốc đăng ký lần đầu thuốc trong ngước và nước ngoài; 523 hồ sơ bổ sung thuốc trong nước và nước ngoài .

4. Đào tạo và phục vụ đào tạo

Hướng dẫn tốt nghiệp: 01 học viên cao học, 06 khóa luận tốt nghiệp.​

- Hiện đang hướng dẫn 03 nghiên cứu sinh, 01 học viên cao học.

- Số giờ phục vụ thiết bị nghiên cứu ở phòng phân tích kiểm nghiệm: hơn 918 giờ

- Các giảng viên trong Viện đều hoàn thành vượt giờ giảng tiêu chuẩn và nhiệm vụ khoa học công nghệ ở Bộ môn Hóa phân tích - Độc chất, Công nghiệp Dược.

- Các nghiên cứu viên của Viện tham gia giảng thực tập và hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp tại Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia, Bộ môn Công nghiệp và Bộ môn Hóa phân tích - Độc chất

- Đã tham gia hỗ trợ đo đạc trên các máy móc của Viện phục vụ cho các đề tài nghiên cứu khoa học, khóa luận, luận văn, luận án của học viên ở các Bộ môn khác trong Trường.

5. Đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển đơn vị

Các cán bộ viên chức trong Viện luôn nỗ lực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn. Lãnh đạo Viện luôn tạo điều kiện và khuyến khích cán bộ trong Viện tham gia các khóa học ngắn hạn, các lớp đào tạo lại của trường, của các hãng thiết bị.

Tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị, nghe nói chuyện thời sự. Đặc biệt là các buổi hướng dẫn cơ bản về phòng chống dịch COVID-19 do Nhà trường tổ chức hướng dẫn. Tham gia đầy đủ các lớp học về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ do Nhà trường tổ chức. 

Tất cả các cán bộ Viện đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến trong nhiều năm. Đơn vị được đề nghị là tập thể lao động xuất sắc trong năm học 2020 - 2021

6. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, viên chức; tham gia phong trào thi đua và các hoạt động chung của Nhà trường – xã hội.

Chi bộ Đảng Y tế - Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia (chi bộ ghép) kể từ năm 2012 liên tục là chi bộ trong sạch vững mạnh, đồng chí Viện trưởng nhiều năm liền là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 

Tổ công đoàn của Viện đã phát huy vai trò nòng cốt xây dựng, theo dõi và tổng kết các phong trào thi đua trong Nhà trường, như “Phục vụ tốt, dạy - học tốt”, phong trào “Thi đua hai giỏi” với nữ cán bộ viên chức, “Không vi phạm Pháp lệnh Dân số & kế hoạch hoá gia đình”, “Cán bộ ngành Y không sinh con thứ ba”. Công đoàn Viện đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở tiên tiến, các thành viên Công đoàn (8 thành viên cơ hữu) đều đạt danh hiệu Đoàn viên Công Đoàn giỏi trở lên.

Các cán bộ viên chức trong Viện tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện và phong trào thi đua do ngành Y tế, ngành Giáo dục đào tạo và Thành phố Hà Nội phát động. Đặc biệt phong trào tình nguyện hỗ trợ người dân vùng lũ lụt tại Lệ Thủy - Quảng Bình và ủng hộ nhân dân 02 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang bị ảnh hưởng nặng nề bỏi dịch COVID-19

Tích cực tham gia các hoạt động xã hội như quyên góp ủng hộ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng bão lụt. Tích cực hỗ trợ các hoạt động của Đội TNTN và phong trào TNTN của Trường và Thành phố.

Thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử có văn hóa trong giao tiếp và sinh hoạt; Xây dựng môi trường làm việc và cảnh quan Nhà trường xanh, sạch, đẹp, xứng đáng với truyền thống và lịch sử Nhà trường.​


05-12-2022

39 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL