Tin vắn - Kết quả thực hiện công tác thẩm định Hồ sơ đăng ký thuốc của 4 tiểu ban

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc triển khai thực hiện hợp đồng trách nghiệm Tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc giữa Cục Quản lý Dược và Trường Đại học Dược Hà Nội, Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia đã triển khai công tác quản lý và phân chia hồ sơ đến chuyên gia. Kết quả thực hiện việc thẩm định hồ sơ thuốc của 4 tiểu ban chi tiết tại file đính kèm.

Tệp đính kèm:

Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc 4 tiểu ban.pdf


28-12-2022

116 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL