TUẦN LỄ THỂ THAO


Đối tượng tham gia
Sinh viên trường Đại học Dược Hà Nội.
II. Thời gian
Từ ngày 12/6/2020 đến ngày 19/6/2020.
III. Cách thức tham gia
Người tham gia tuần lễ thể thao sẽ đăng tải clip thực hiện thử thách trên trang Facebook cá nhân, kèm hashtag #HUPer7dayschallenge.
IV. Phần thưởng
Các bạn sinh viên tham gia đăng tải tối thiểu 3 clip chấp nhận thử thách đồng thời gửi thông tin cá nhân vào link google form của BTC sẽ nhận được giấy chứng nhận "Sinh viên khỏe năm 2020".


04-04-2021

28 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL