THÔNG BÁO LỄ TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM 2019

Hội Sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội xin thông báo, năm 2019 có 2 danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố và 14 danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường được xét duyệt.


Lễ Tuyên dương khen thưởng Sinh viên 5 tốt năm 2019
Thời gian: 9h00 ngày 5/1/2020
Địa điểm: Phòng Hội đồng Trường Đại học Dược Hà Nội


04-04-2021

29 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL