Tổ chức tọa đàm tìm hiểu về Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, giai đoạn 2018 – 2022

Tại chương trình tọa đàm, đa số đại biểu cho rằng, Đoàn viên Thanh niên giai đoạn hiện nay cần đảm bảo các yếu tố sống có lý tưởng, có hoài bão, khỏe về vật chất lẫn tinh thần; có tri thức, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam; có kỹ năng hội nhập để đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực trẻ góp phần xây dựng đất nước theo hướng Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

da.png
​Các đại biểu tham gia ý kiến về Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.
​Các đại biểu cũng đã tham gia ý kiến về một số tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới như giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật; có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp; có ước mơ hoài bão, đưa đất nước vươn lên; có lòng nhân ái, tình yêu thương con người, tự hào là con người Việt Nam; sống có lý tưởng, tự tin, có hoài bão, khỏe cả về vật chất lẫn tinh thần, trung thực, thẳng thắn, giản dị, có chí tiến thủ và khiêm tốn, chủ động, sáng tạo, có tinh thần tự giác, tình nguyện; dám sống, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn; giàu lòng yêu nước, biết xử lý hài hòa lợi ích của bản thân trong lợi ích chung của tập thể, cộng đồng; có văn hóa và sống tình nghĩa, có sức khỏe thể chất và tinh thần lành mạnh, giàu nhiệt huyết sáng tạo và tinh thần tình nguyện, có bản lĩnh văn hoá con người Việt Nam… 
Cùng với việc tham gia vào các tiêu chí chung về hình mẫu thanh niên, hầu hết các cán bộ Đoàn chủ chốt đại diện cho các đối tượng thanh niên đã đề xuất nên xây dựng tiêu chí và có giải pháp cụ thể, hướng tới xây dựng hình mẫu thanh niên trong từ​ng đối tượng.


28-09-2020

18 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL