Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Sáng ngày 17/02/2023, hơn 100 cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội SV trường Đại học Dược Hà Nội đã tập trung theo dõi Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Giảng đường 12.

Tới dự có các đồng chí: Đoàn Minh Sang - Bí thư Đoàn trường; Chủ tịch Hội sinh viên trường; (đồng chí Phó chủ tịch ….) cùng các cán bộ đoàn các cấp; BCH chi đoàn, liên chi đoàn các khoa trong trường.

 

      

Đây là hoạt động chính trị sâu rộng trong các cấp bộ đoàn của trường Đại học Dược Hà Nội và cũng là hoạt động khởi đầu quan trọng của một nhiệm kỳ mới nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội đưa ra.

Tại buổi họp, Đoàn viên, SV trường Đại học Dược Hà Nội đã được nghe tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn, nhiệm kỳ 2017 - 2022, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022 - 2027. Đồng thời, quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI từ đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của đoàn viên trong việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào thực tiễn.


17-02-2023

43 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL