Câu lạc bộ Lý luận trẻ: Hạt nhân bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Dù bộc lộ không ít hạn chế qua thời gian hoạt động, nhưng rõ ràng mô hình Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ đã chứng tỏ được vai trò vừa góp phần củng cố lại việc nghiên cứu, học tập lý luận chính trị trong hệ thống Đoàn của trường ĐH Dược Hà Nội, vừa phát huy vai trò của tuổi trẻ trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Do vậy, thời gian tới, để mô hình này được nhân rộng, rất cần có những giải pháp toàn diện để CLB Lý luận trẻ thật sự là bức tường thành của đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN) trong phòng, chống, ngăn chặn những tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch.

CƠ CẤU THÊM THÀNH PHẦN

Ngày 1/4/2024, CLB đã mở cuộc họp và tổng kết hoạt động. Từ thực tiễn hoạt động và những hạn chế đã qua cho thấy, muốn nâng cao hiệu quả của CLB Lý luận trẻ thì trước hết phải bắt đầu từ yếu tố cơ bản nhất: con người! Cụ thể là cơ cấu, mở rộng thêm thành phần của CLB. Ngoài đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐV-TN yêu thích và có khả năng nghiên cứu về lý luận, CLB có thể mời các đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến binh, cựu cán bộ Đoàn, các đồng chí trong cấp ủy đảng, chuyên gia về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh tham gia với vai trò tư vấn, hỗ trợ, báo cáo viên... Đây vốn là lực lượng có nhiều kinh nghiệm về lý luận, thực tiễn và có khả năng nhận diện thấu đáo mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Bên cạnh việc định hướng nội dung, trong các buổi sinh hoạt, đội ngũ này còn có thể phân tích, đánh giá những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay trên mạng xã hội, các sự kiện chính trị - xã hội trong nước và quốc tế nổi bật, giúp ĐV-TN nhận diện đúng, sai và hiểu được vấn đề một cách toàn diện, cặn kẽ. Từ đó, giúp cho lực lượng nòng cốt của CLB, ĐV-TN củng cố kiến thức, nhận diện được các thông tin sai lệch, xuyên tạc, góp phần phòng, chống, ngăn chặn những tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch có hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Cùng với đó, việc mở các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tổ chức sinh hoạt, các kỹ năng tuyên truyền miệng, kỹ năng xử lý thông tin, kỹ năng tuyên truyền trên không gian mạng, kỹ năng viết bài..., cho CLB Lý luận trẻ cũng cần được quan tâm. Mong muốn và kiến nghị này đến từ thành viên CLB Lý luận trẻ các cấp tỉnh, vì từ khi thành lập đến nay họ chưa được tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nào. Điều này đã tạo nên những khó khăn nhất định trong hoạt động của CLB, đặc biệt là trong công tác đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch vì đây là vấn đề lớn, gay go và khốc liệt, cần có sự hướng dẫn và định hướng cụ thể. Riêng đối với Trung ương Đoàn, định kỳ hằng năm nên có kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ Ban Chủ nhiệm các CLB Lý luận trẻ theo cụm. Đây là một việc làm có ý nghĩa thiết thực quan trọng nhằm định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt cho các CLB, đồng thời tạo điều kiện để các CLB Lý luận trẻ các tỉnh, thành trao đổi kinh nghiệm, cách làm, mô hình hay.

ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO TRONG SINH HOẠT

Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, việc làm chủ thông tin có vai trò hết sức quan trọng, quyết định đến việc định hướng dư luận xã hội theo hướng tích cực, đúng với bản chất sự việc, tránh bị lợi dụng, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch xuyên tạc; không để rơi vào thế “bị động”, “chống đỡ” mà phải chủ động, tiến công. Do đó, CLB Lý luận trẻ các cấp tỉnh Bạc Liêu cũng cần thành lập và duy trì hoạt động trang cộng đồng của CLB để nắm bắt thông tin, đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch của lực lượng phản cách mạng, tuyên truyền những thông tin tốt, những hành động đẹp, nhân rộng những giá trị nhân văn để thúc đẩy xã hội tốt đẹp hơn. Đồng thời, sử dụng trang cộng đồng này như một phương tiện để cung cấp thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, ĐV-TN. Việc cung cấp thông tin phải được triển khai thường xuyên, liên tục với phương châm “nhận thức đúng, thông tin đủ, kết nối mạnh, lan tỏa rộng”.

Việc đa dạng các hình thức sinh hoạt để tạo sự hấp dẫn, đổi mới với các thành viên CLB và ứng dụng chuyển đổi số trong sinh hoạt CLB nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cũng là giải pháp mà các CLB Lý luận trẻ cũng cần sớm triển khai. Ngoài sinh hoạt trực tiếp theo hình thức hội nghị, các CLB có thể tổ chức các buổi sinh hoạt trực tuyến, tạo diễn đàn trực tuyến để phù hợp hơn với điều kiện công tác của các thành viên CLB và tăng cường tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn theo chuyên đề, nội dung trọng tâm, các vấn đề được dư luận xã hội, ĐV-TN quan tâm...


01-04-2024

10 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL