Thông báo về mức thu học phí, kinh phí đào tạo học kỳ I, năm học 2015-2016

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.


Học phí, KPĐT học kỳ II sẽ thu theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ và các thông tư hướng dẫnban hành​


27-01-2016

68 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL