Thông báo về học bổng Sơn KOVA năm 2016

​Thông tin tóm tắt về học bổng, hồ sơ của học bổng Sơn KOVA 2016 như sau:

sonKOVA.jpg
Thông tin, mẫu hồ sơ xin xem trong các file đính kèm sau:
Ho so Giai thuong KOVA - Hoc bong Nghi luc.rarHo so Giai thuong KOVA - Hoc bong Nghi luc.rar

Nhà trường xin thông báo để sinh viên biết và thực hiện.


12-05-2016

34 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL