Thông báo danh sách sinh viên được Trợ cấp xã hội - Học kỳ I, 2016-2017

​Lưu ý​: Các sinh viên được nhận TCXH mang theo thẻ SV lên phòng TCKT để nhận trợ cấp.
2016.1128 TCXH Page1.jpg
2016.1128 TCXH Page2.jpg
2016.1128 TCXH Page3.jpg
2016.1128 TCXH Page4.jpg
2016.1128 TCXH Page5.jpg

05-01-2017

15 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL