Hướng dẫn nhận tin thông qua groupmail bangtinhup

​Hướng​ dẫn chi tiết xin xem trong file đính kèm

Sau khi đã đăng ký nhận tin thông qua groupmail này, sinh viên sẽ nhận thông báo trực tiếp về email (email đã đăng ký) thông qua groupmail.
Huongdan nhan tin QLSV.jpg13-12-2016

214 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL