Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT

TT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Tệp đính kèm:

1.Thông tư số 08_2022_TT BKHĐT.pdf


05-09-2023

15 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL

Bình luận